Yükleniyor . . .

PLÜTON VE EVLER

PLUTO VE EVLER

 

PLUTO
 
Yönettiği Burçlar: Akrep
Cinsiyet: Dişil 
Temel Fonksiyonlar
Mitolojide yer altı tanrısını simgeleyen Pluto'nun astrolojideki yeri; bilinmeyen şeyler, ölüm ve ölümden sonraki yaşam olduğu gibi; yeniden doğuş, eskiyi ortadan kaldırıp yenisini getirmek, dönüşüm ve kader olarak da görülebilir. Gizli kalmış, saklanmış, yer altındaki ya da görülmeyen her şey Pluto’nun ilgi alanına girer. Pluto’nu güçlü kişiler oldukça çekici ve gizemli kişilerdir. En büyük arzuları ise güçlü olmaktır, aciz duruma düşmekten hiç hoşlanmazlar. Bu gizemli yıldız aynı zamanda devlet ve devletle ilgili işleri de yönetir. Toplumları etkilemek, reformlar yapmak da yine bu gezegenin yönetimindedir. Vücutta ise idrar yolları ve üretim sistemi Pluto’nun yönetimindedir. Pluto yöneticisi olduğu Akrep burcunda tüm özelliklerini sergiler ve kişiye büyük bir sezgi gücü verir. Başak burcunda etkili olduğunda ise, kişinin her şeyi derinlemesine araştırmasını ve ayrıntılarıyla öğrenmesini ister. 
 
Pluto on iki evi gezerken etkileri nelerdir? Nasıl bir karaktere bürünüyoruz?
 
Pluto haritanızda 1. Evde ise
Olumlu: Güçlü etkiye sahip, yoğun çekiciliği olan, karizmatik, otoriter, sezgileri olağanüstü güçlü, karşısındakilerin güç ve zayıflıklarını kolayca anlayabilen, gizemli yönleri olan. 
Olumsuz: Baskıcı, herkesi kontrol etme arzusunda, aşırı tutkulu ve tutsak edici, karşı konulmaz, hükmedici, olayları kendi alanına çekebilen, çıkarı için kullanabilen. 
Pluto haritanızda 2. Evde ise
Olumlu: Zenginlik ve güç elde etme arzusunda, parasal konularda atılımcı ve cesaretli, hırslı, risk alabilen. 
Olumsuz: Parasal güce tapan, sahip olduklarına tutkuyla bağlanan, aşırı hırslı, açgözlü, parasal konularda bencil.
Pluto haritanızda 3. Evde ise
Olumlu: Güçlü fikirler ortaya koyan, etkili ve ikna edici, güçlü bir araştırmacı, her şeyin en derinine ve en temeline inen, yazısı güçlü. 
Olumsuz: Fikirler konusunda baskıcı, görüşlerini kabul ettirme gayretinde, fikir ve görüşlerini açıklamakta zorlanan, kardeşi ve yakın çevresindekilerle problemli.
Pluto haritanızda 4. Evde ise
Olumlu: Ailevi ve yerleşim konularında büyük değişimler ve dönüşümler yaşayan, karizmatik bir babaya sahip.
Olumsuz: Ailesini özellikle de babasını erken yaşta kaybetme riski olan, aile içerisinde güç çekişmelerine veya şiddete maruz kalan, ailesi üzerinde baskıcı ve etkin.
Pluto haritanızda 5. Evde ise
Olumlu: Aşkta tutkulu, cinsellikte güçlü, sevme sevilme ihtiyacında, sevdiğini sahiplenen, uç noktalarda cinsel eğilimleri olan.
Olumsuz: Sapkın zevkleri ve tutkuları olan, çocukları üzerinde aşırı korumacı ve aşırı endişeli olmaya meyilli, sevgilisine veya çocuklarına baskı yapma eğilimi gösteren.
Pluto haritanızda 6. Evde ise
Olumlu: Kendini başkalarına yardıma ve görevlerine adayan, işine çok düşkün, üstlendiği görevleri güçlü ve etkin bir şekilde yerine getiren.
Olumsuz: Sağlık sorunları olan, sağlıkla ilgili sorunlar yüzünden büyük değişimler yaşayan, beslenme tarzını yenilemeye ve değiştirmeye meyilli. 
Pluto haritanızda 7. Evde ise
Olumlu: Başkalarından talepleri ve beklentileri yüksek, çekici ve güçlü insanlarla yoğun ve derin ilişkilere inen, ilişkilerinde derin ve tutkulu. 
Olumsuz: Partneri üzerinde baskı oluşturan, zorba, kavgacı, karşısındakilerden de sert etkilere maruz kalma riskine sahip olan.
Pluto haritanızda 8. Evde ise
Olumlu: Gizli ve ezoterik sırlara karşı derinden ilgili, insanların ve hayatın sırlarını keşfetme arzusunda, reenkarnasyon, ölümden sonraki hayat, karma, yoga ve astroloji gibi dallara ve doğaüstü konulara ilgili.
Olumsuz: Başkalarının parasıyla, vergileriyle ya da miraslarıyla ilgili problemler yaşayan, başkalarının kaynaklarını sömürmeye yatkın.
Pluto haritanızda 9. Evde ise
Olumlu: İnançlar ve ruhsal konularla ilgili, hayatının bir noktasında inanç sisteminde tümüyle değişim yaşayan ve adeta yenilenen.
Olumsuz: Dini veya ruhsal konuları suiistimal eden, yobaz veya dogmatik, dini inançları tümden değişime uğrayan.
Pluto haritanızda 10. Evde ise
Olumlu: Güdüsel olarak tanınma ve güç elde etme arzusunda, mesleğinde otoriter pozisyona yükselen, iş ve kariyer alanında büyük dönüşümler yaşayan. 
Olumsuz: Diktatörce eğilimleri olan, otoriteyi temsil eden kişilerle güç çekişmeleri yaşayan, gücünü kötüye kullanan.
Pluto haritanızda 11. Evde ise
Olumlu: Güçlü dostları olan, sosyal çevresinde büyük değişim ve dönüşümler yaşayan, niyetleri reform ve değişiklik olan sosyal ya da politik gruplarda veya topluluklarda yer alan.
Olumsuz: Tehlikeli ve istismarcı arkadaş çevresi olan, arkadaş çevresi büyük değişimlere uğrayan, sosyal gruplar içerisinde şiddet ve risk içeren çekişmelere maruz kalan.
Pluto haritanızda 12. Evde ise
Olumlu: Derin düşüncelere dalmak için inzivaya çekilen, eski adetlerin içinde yozlaşmaya maruz kalanları ve saklı şeyleri bulup çıkartmada uzmanlaşmış.
Olumsuz: Paranoyak, gizli korkuları ve endişeleri olan, umulmadık patlamalar yapan, çaresizlik hisseden, takıntılı, ruhsal sıkıntıları olan.