Burç ve Gezegenlere Göre Esma'ül Hüsnalar

Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı ‘’Güzel İsimler’’dir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Her zerremiz Allah’ ın sıfatlarının bilgisini taşımaktadır. Sırrın sahibinin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor. Esma’ül Hüsna gezegen saatlerine göre zikredildiği gibi, her burç için de ayrı anlamlar ifade edebilmekte ve zikredilmektedir.  Örneğin Güneş burcunuzda veya  Ay Güneş’iniz ile  kavuşum yaptığında edeceğiniz zikir,  gökkube ile daha çok iletişim kuracak, bu da  dünya evinde kendiniz için yaptığınız en yararlı çalışma olacaktır. Zikir  sayesinde zihninizin  gücünü görürken,  zikrin istikameti hayatınızı dönüştürecektir.

KOÇ  burcu cesaretli, girişimci, tutkulu, lider,pratik olsa da dönüştüremediği özellikleri arasında isteklerine sahip çıkamamak, kazandıklarını ve haklarını yeterince koruyamamak vardır. 

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Cebbar : Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta güçlü olan anlamına gelir. İstek ve arzuların gerçekleşmesi, insanların şerrinden korunmak için zikredilir.

El Kaviyy : Son derece güçlü ve kuvvetli, asla yenilmeyen ve mağlup olmayan, daima zafer ve başarı kazanan anlamına gelir. Kendini her zaman her yerde güçlü ve güvende hissetmek, daima başarı ve zafer kazanmak, her türlü hastalığın şifasında, kansızlığın ve güçsüzlüğün tedavisinde zikredilir.

Ed Darr : Zarar üzüntü ve keder veren şeyler anlamına gelir. Hak ve adalet yoluna gidip çözüm bulamayan, zorbalık karşısında aciz kalınmamak için zikredilir.

El Vahid’ ül Ehad : Hiçbir şekilde parçalara ayrılmayan, tam ve bütün anlamındadır. Sezgileri ve duru görüyü güçlendirmesi, kalbin huzur bulması, kötü düşüncelerden uzaklaşmak için zikredilir.

BOĞA burcu kararlı, dayanıklı, dengeli olsa da dönüştüremediği özellikleri arasında tutuculuk, inatçılık, kibir, herkese güvenmek vardır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Hasib : En adil biçimde tartan ve değerlendiren, yarattıklarını en güzel ölçülerde var eden ve her şeyin sayısını bilen anlamına gelir. Adaletin yerini bulması ve adil kararlar verilmesi için zikredilir.

El Metin : Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine güvenilen anlamına gelir. Maddi ve manevi dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için zikredilir.

El Hafıd : Alçaltan yukarıdan aşağıya düşüren, varlıktan yokluğa, ilimden cehalete,sağlıktan hastalığa, yüksek mevkiden aşağıya indiren anlamındadır. Kendisine kötülük yapmak isteyen kişilere engel olmak için zikredilir.

İKİZLER  burcu zeki, iletişimde yetenekli, kolay adapte olabilen, değişken, meraklı olsa da dönüştüremediği özellikleri arasında endişeli, kararsız ve umutsuz olmak vardır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Muid : Yok edip tekrar can veren, dirilten, halden hake geçiren anlamındadır. Sürüncemede kalan işi canlandırmak, biten bir ilişkiyi tekrar alevlendirmek, kapanan rızık kapılarını tekrar açmak ve karanlıktan aydınlığa çıkmak için zikredilir.

El Fettah : Allah, kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlarından kurtarmak için kapıları hikmetle açan anlamına gelir. Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması ve ticarete başarıya ulaşmak için zikredilir.

Er Rauf: Çok şefkat ve merhamet gösteren, esirgemesi sınırsız olan anlamına gelir. Kalbin şefkat ve merhametle dolması, yaşam boyu güven duygusuyla dolmak için zikredilir.

YENGEÇ  burcu anaç, duygusal, nazik, yaratıcı, merhametli olsa da dönüştüremediği özellikleri arasında içe kapanıklık, çekingenlik ve kaygı vardır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Batın :  Gizli saklı, gözle görülemeyen, her şeyde ve her varlıkta kendisinden bir güç barındıran anlamına gelir. İdrakin ve ilhamın artması, gözle görünenin ardındakini fark edebilmek için zikredilir.

El Musavvir : Evrende her şeye şekil ve suret veren, biçimlendiren anlamına gelir. Yetenek ve yaratıcılığı arttırmak, altıncı hissi kuvvetlendirmek için zikredilir.

El Vasi : İlmi, gücü ve merhameti ile her şeyi kuşatan, maddi manevi bolluk ve bereket sağlayan anlamına gelir. Her işte başarıyı yakalamak, ve bol kazanç için zikredilir.

ASLAN burcu cesretli, etkileyici, güvenli, neşeli, farklı bakış açısına sahip olsa da dönüştüremediği özellikleri arasında yüksek ego sahibi olması, duygu öngörü zayıflığı, gösterişe düşkünlüğü ve kibirli olması vardır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Hayy : Diriliği sonsuz olan, her şeye hayat ve can veren anlamındadır. Altıncı hissin kuvvetlenmesi, şifa veren nefese sahip olmak duru görünün artması için zikredilir.

El Evvel : Zaman, mekan ve boyutlar oluşmadan, tüm yaratılış ve yaratılanlar oluşmadan var olan, her şeyin öncesi olan anlamına gelir. Tüm hayırlı isteklerin olması için, sınavlarda birinci olmak, kariyerde yüksek mevkilere ulaşmak için zikredilir.

El Baki : Varlığının hiç sonu olmayan, ebedi var olacak olan anlamına gelir. Sağlıklı ve uzun ömür sürme, kalıcı eserler bırakmak , her türlü beladan ve kazadan korunmak için zikredilir.

Es Selam : Güven ve huzur içerisinde yaşatan, olumsuz durumlardan selamete çıkaran, koruyan ve destekleyen anlamındadır. Arzu ettiği her faydalı konuda başarılı olmak, sevgi ve saygı görmek, hayırlı evlilik yapmak ve çocuk sahibi olmak için zikredilir.

BAŞAK burcu çalışkan, yardımsever , titiz, detaycı olsa da dönüştüremediği özellikleri arasında eleştirel bir tavra sahip olmak, kendin ispat etmek ve güven duygusu  vardır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Azim : Büyüklüğü ölçüsüz, sınırsız olan, emsali olmayan ve idrak edilemeyecek kadar muhteşem yüceliğe sahip olma anlamına gelir.  Maddi, manevi mevki yükselmesi, saygı ve sevgi görmek, korunmak ve desteklenmek için zikredilir.

El Malikül Mülk : Mülkün ebedi ve ezeli sahibi anlamına gelir. Mal ve mülkün çoğalması, terfi etmek, şan ve şerefin artması için zikredilir.

El Muhsi : Bizlere sonsuz gibi gelen şeylerin hepsinin sayısını, niceliğini bilen anlamına gelir. Güçlü bir hafızaya ve zekaya sahip olmak, idrak gücünün artması için zikredilir.

TERAZİ burcu nazik, uyumlu, diplomatik, zevk, nezaket sahibi olsa da dönüştüremediği özellikleri arasında üşengeçlik, duyguların hızlı değişimi ve bencillik vardır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Basıt : Açan, genişleten, ferahlık, iç huzuru, bolluk ve bereket veren, yayan ve çoğaltan anlamına gelir. İç huzur, ferahlık, iç sıkıntının giderilmesi için zikredilir.

El Mümin : Göklerde ve yerde iman ışığını uyandıran, rahatlık ve güven veren anlamındadır. Şifaya kavuşmak, sağlıklı bir ömür sürmek, ruhen, bedenen ve zihnen sağlıklı olmak için zikredilir.

El Vehhab : Her çeşit nimeti isteyen karşılıksız bolbol veren ve ödüllendiren, daima maddi ve manevi sınırsız bolluk ve bereket veren anlamına gelir. Ömür boyu kalp huzuru, güven, maddi ve manevi bolluk ve bereket için zikredilir.

AKREP burcu azimli, sezgileri kuvvetli, sabırlı, ihtiyatlı ve tutkulu olsa da dönüştüremediği özellikleri ihtiraslı, kin sahibi ve affedemeyen olmasıdır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Kahhar: Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan anlamına gelir. Haksızlığa uğrayıp, bu haksızlıktan kurtulmak için zikredilir.

El Müntakim : Suçların karşılığını veren, suçluları cezalandıran, acizlerin alamadıkları intikamı adaletle alan anlamına gelir. Hakikaten haksızlığa ve ezaya uğramış ve karşılık verecek, hak ve adalet yoluna başvurmayacak ya da adaletle çözülemeyen işler için zikredilir.

El Mümit : Yok eden, mahveden, öldüren anlamındadır. Hakikaten çok haklı olunan durumlarda zalim ve zorbaların helaki için gerçekleştirilen zikirdir.  Ancak affetmek daha hayırlıdır. Herhangi bir şeyi mahvetmek için değil, kendini koruma altına almak için de zikredilir.

YAY  burcu entellektüel, açık sözlü ve fikirli, hoşgörülü, arkadaş canlısı olsa da dönüştüremediği özellikleri hafızası dağınık, aşırı korumacı ve sabırsız olmak vardır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Alim : Sınırsız ilme ve bilgiye sahip olan her şeyi en gerçek şekliyle bilen anlamındadır. Hafıza güçlenmesi, okuduğunu anlamak için zikredilir.

El Kabıd :  Maddi, manevi isteklerini kısan, daraltan anlamındadır. Kişinin kendisini koruma altına alması, hiç kimsenin kendisine kötülük yapamaması için zikredilir.

Et Tevvab : Tövbeleri kabul eden, tövbe etmeyi nasip eden, kendisine yönelenleri affedip ödüllendiren anlamına gelir. Kişi kötü davranış ve duygularından arınıp, sevgi ve şefkat dolu davranışlara yönelmek için zikredebilir.

OĞLAK burcu çalışkan, pratik, gerçekci, hesabını kitabını bilen, dayanıklı ve kararlı olmak olsa da dönüştüremediği özellikleri arasında sabırsız, her şartta idareli olamamak, zaaflarını çok çabuk ortaya koymak ve güvensiz olmaktır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Hafıd : Alçaltan yukarıdan aşağıya düşüren, varlıktan yokluğa, ilimden cehalete,sağlıktan hastalığa, yüksek mevkiden aşağıya indiren anlamındadır. Kendisine kötülük yapmak isteyen kişilere engel olmak için zikredilir.

El Halim : Sonsuz şefkatiyle kuşatan, yarattıklarını bağışlayan çok seven anlamına gelir. Öfkesi ve gazabı olan birini sakinleştirmek, mahkemede ya da önemli görüşmelerde öfkeli kişilerle karşılaşmamak için zikredilir.

El Muahhir : Dilediği kişiyi geride bırakan, yenik düşüren anlamına gelir. Haklı yere, birisinin bir yeri ya da mevki terk etmesi, birisinin bir başkasından ayrılması, işlerinin geciktirilmesi için zikredilir.

KOVA burcu özgür, arkadaş canlısı, ilerici, zeki ve adaletli olmak olsa da dönüştüremediği özellikleri arasında fevri davranma, isyan etme, başarılı olamama ve kaybetme korkusu vardır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Halim : Sonsuz şefkatiyle kuşatan, yarattıklarını bağışlayan çok seven anlamına gelir. Öfkesi ve gazabı olan birini sakinleştirmek, mahkemede ya da önemli görüşmelerde öfkeli kişilerle karşılaşmamak için zikredilir.

El Mukaddim : İstediği kişiyi ve olayı zirveye taşıyan, öne geçiren, başarıya götüren anlamına gelir. Mevkide yükselmek, bir işi almak, ihale kazanmak, sınav kazanmak, yarış kazanmak gibi öne geçmekle ilgili konularda zikredilir.

El Müteali : Akıl ve idrakle anlaşılamayacak kadar yüce, noksanlıktan uzak, her şeyi ile tam ve bütün anlamına gelir. El atılan her işte barı kazanmak, yücelmek, yükselmek için zikredilir.

BALIK  burcu hassas, merhametli, yaratıcı, mistik olmak olsa da dönüştüremediği özellikleri  arasında mesafe, kendini kontrol edememe, altıncı hissini yönlendirememe vardır.

Size Şifa Verecek Esma’ül Hüsna’ lar ise;

El Mücib : Tüm hayırlı duaları kabul eden ve en kısa zamanda dualara yanıt veren, oluşum sürecini hızlandıran anlamındadır. Tüm arzuların kısa bir süre içinde gerçekleşmesi için zikredilir.

El Kuddüs : Hatadan, gafletten, çaresizlikten ve her türlü eksiklikten uzak ve tertemiz anlamına gelir. Evham ve korkulardan arınmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için zikredilir.

En Nur : İdrak veren ve ışıklandırıp, aydınlatan anlamına gelir. Kişinin kalp gözünün açılması, idrak etme, her işin hayırlısını görme ve isabetli kararlar almak için zikredilir.

Gezegenlere göre ise ; hepimiz dünyaya geldiğinde bir doğum atlası vardır.  Bu da kendi parmak izimiz  gibi  bize özeldir. Örneğin haritanız  Ay, yükseleniniz ve gezegenlerin toplamından çıkan hesaplamaya göre  Merküryen veya Marsyen diye yorumlanır. Bu gezegeninizin temsil ettiği kelimeleri zikretmeniz gerektiğini işaret eder.

GÜNEŞ

Allah, Er Rahman, Er Rahim, El Melik, Es Selam, El Halik, El Bari, El Basit, Er Rafi, El Muizz, El Basir, El Hakem, El Adil, El Gafur, El Aliyy, El Hafiz, El Mukit, El Celil, El Bais, El Muhsi, El Hayyu, El Kadir, El Muktedir, El Evvel, El Vali, El Afüvv, Zül Celali vel İkram, El Ganiyy, El Mani, En Nur, El Hadi, El Baki, Er Reşid, Es Sabur

JÜPİTER

El Kuddüs, El Müheymin, El Mutekebbir, El Kahhar, El Alim, El Kabid, Es Semi, El Kebir, El Mucib, Es Şehid, El Hamid, El Mubdi, El Kayyum, Es Samed, Et Tevvab, El Muksit, El Cami, El Bedi

VENÜS

El Mumin, El Gaffar, El Vehhab, Er Rezzak, El Latif, Es Şekur, El Hasib, El Kerim, Er Rakib, El Mecid, El Vekil, El Metin, El Muhyi, El Macid, El Berr, El Muğni, El Varis

MARS

El Aziz, El Cebbar, El Muzill, El Kavi, El Veliyy, El Mumit, El Vahid, El Ehad, El Ahir, El Muntakim, Ed Darr

AY

El Musavvir, El Habir, El Vasi, El Hakim, El Vedud, El Batin

MERKÜR

El Fettah, El Azim, El Muid, Er Rauf, Malik, El Mülk

SATÜRN

El Hafiz, El Halim, El Vacid, El Mukaddim, El Muahhir, Ez Zahir, El Muteali, En Nur

 

Öyle ise Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim… (Bakara 152 )

 

Yazının her hakkı saklıdır.

09.06.2016

Sayfa görüntülenme : 73528
65%
27%
2%
2%
1%
1%

Anket

YORUM YAP

Yorumlar

Duygu Gültekin - 13-06-2016 07:27:53
Zeynep Hanım size çok teşekkür ederim yorumlarınıza güveniyorum
Gulnur canbaz - 14-06-2016 10:44:43
Yazılarınızı çok beğeniyorum takip ediyorum sevgiler...
Azime Özen - 16-06-2016 06:05:11
İçten, dürüst, çalışkan ve verimli olduğunuz için sizi çok seviyorum, takdir ediyorum ve size güveniyorum Zeynep Hanım. İki cihan huzurunuz en büyük mükafatınız olsun... Sevgilerimle...
Fatma Gizem ÖZYURT - 18-06-2016 10:43:59
KAC KERE OKUNUCAKLARINI DA YAZSAYDINIZ KESKE :)
Özge ölmez - 27-06-2016 06:09:59
Zeynep benim bu esmaül husnalari kullanırken yükselen burnumuza göre olan esmaül husnalarida kullanicakmiyiz yoksa sadece kendi burcumuza ait olanlarını kullanacağız? Ayrıca yazı için tesekkuler..
Seval ayaz - 28-06-2016 06:14:58
Cok tesekkurler iyiki yazilariniz var yol gösteren ışık tutansiniz saolun
Nazmıye teker - 28-06-2016 06:14:52
Emeğine saglık 10 yıldan berı her sabah burcumu okumadan gune başlamıyorum cok başarılısın cnm masallah
Seda Üreyen - 28-06-2016 06:14:36
Zeynep hanım ağzıniza ve yüreğinize bilginize sağlık emeğinize sağlık twitburç her gün okuyorum her yazınız çok şey katıyor ve yönlendiriyor ☺teşekkür ederim rabbim
Seray - 28-06-2016 08:50:04
Zeynep Turan candıŕ emekçidir okuyucuları icin saatlerce yazar evden ofisten atlasin odasından bile
Rıdvan Ay - 08-07-2016 06:05:38
Bu çalışmanıza bayıldım. Sizde emek var. Sizde çaba var. İnşaallah karşılığını alırsınız. Eminim ki daha bonkör olacaksınız.
Mertcan - 11-06-2018 13:48:47
Burada yazilanlar cok degerli. Allah hazirlayani sevdigi kullari arasina dahil etsin. Iki cihanda da mutlu eylesin.
Mertcan - 11-06-2018 13:48:41
Burada cok degerli bilgiler verilmis. Allah hazirlayani her iki cihanda da mutlu etsin. Allah sevdigi kullari arasina dahil eylesin. Cok, cok degerli bilgiler baska bir yerde bu konu hakkinda boylesine ozenle hazirlanmis bir yaziya raslamak zor.

Tüm Sayılar


Zeynep Turan

Hakkında
Zeynep Turan

Astroloji bir yol haritasıdır.
Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?
Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor...
Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor. 

Zeynep Turan'a Sor

Ayrıntılı Yorum

Videolar
Terazi Burcunda Yeniay ve Burçlara Etkileri
Terazi Burcunda Yeniay ve Burçlara Etkileri

Burçlara Göre Sevgililer Günü Hediyeleri
Burçlara Göre Sevgililer Günü Hediyeleri

En Çok Okunanlar
20 MART 2021 İLKBAHAR EKİNOKSU
20 MART 2021 İLKBAHAR EKİNOKSU

2021 MERKÜR BALIK BURCUNDA
2021 MERKÜR BALIK BURCUNDA