2020 ŞUBAT AYINDA BU SAATLERE DİKKAT

2020 ŞUBAT AYINDA BU SAATLERE DİKKAT

İnsanoğlu doğayı anlayabilmek için yüzyıllarca araştırma yapmak bir yana dursun, yaşamı devam ettirebilmek için elinden geleni yapmış ve hala da yapıyor.  İnsanoğlunun akıl yetisi ve gözlem yeteneği hem doğayı anlamayı hem de doğadan rol çalmayı başardı.  İnsanlık tarihi boyunca Ay’ın hareketlerini gözlemlerken gelgitlerin insanların üzerinde ne denli etkili olduğunu gördü. Tabi burç takım yıldızlarıyla ilişkilerini keşfedenler ayın karakterini de yorumlamayı başardı. İnsanlığın ilk tarihinden itibaren baktığınızda birçok özel kutlama ve dini günler ayın ritmiyle ilişkilidir. Bu nedenledir ki bu ay dini günlere denk gelen ayın fazlarına da daha farklı bir gözle bakacağınızı düşünüyorum.

Peki, Ay’ın bu boşluğu bizi nasıl etkiler?

Astrolojide duygularımızı etkileyen Ay’dır. Ay’ın birçok şeklinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çeşitlilik bizim ruh halimize etki ettiği gibi kuracağımız diyalogları da etkileyebilir. Ay’ın bulunduğu burç gün içerisinde ruh halimiz, ilgilendiğimiz konular ve diğer insanlarla iletişimimiz ile işleri ele alış biçimimizin nasıl olduğunu yönlendirir.

Ay boşluktayken biz de kendimizi boşlukta gibi hissedebiliriz. Bu süre zarfında kafamız karışık olabilir, dikkat dağınıklığı yaşayabiliriz. Bu nedenle değerlendirmelerimiz hatalı olabilir ve yanlış kararlar verebiliriz. Kimi zaman olumlu başladığımız günü ruhsal bunalımlarla bitirebilir, bugün gözümüze güzel görünen, yarın çirkin görünebilir.  Kontrolümüz dışında gelişen bu duygu durumunu Ay anlatır.  

Yeniay

Anahtar kelimeler: İçgüdü, iç ses, tahmin.

Yeniay geceleyin Güneş ile kavuştuğu için her zaman siyah bir daire olarak gösterilir. Yeniay olması için Güneş ile Ay’ın aynı burçta olması gerekir ve Dünya ile Güneş arasında olduğu dönemde Yeniay gerçekleşir.

Yeniay yeniden planlama, başlangıç enerji olarak belirtilir. Enerjinin nasıl kullanıldığına göre olumlu ya da olumsuz etkiler ortaya çıkarabilir. Ay, Yeniay fazında Oğlak özelliklerinin etkisinde olduğunu gösterir. Bu fazda yapılan girişimlerde süreklilik sağlayabilmek için yenilikçi olmak gerekir. 

Yeniay evresinde, yeni bir başlangıç adına tohumlar ekmek, içgüdülerimize güvenerek atak davranmak doğru bir hareket olacaktır. Yeniay’la birlikte güçlü bir başlangıç ve oluşma enerjisi ortaya çıkacaktır. Yani iç sesimizi dinleyerek bu süreçte cesur adımlar attığımız söylenebilir. Bu dönemde bir şeyleri tecrübe ederek, keşfederek, hazmederek öğrenmek isteyenler için yeni bir başlangıç yapmanın tam vakti. Fakat atılan hamleler beraberinde risk de taşıyabilir. Umutlu olmak, yeni fikirlere adapte olmak için güzel bir zaman.

İnsanların üzerinde etkisi olduğu kadar doğada da etkisi vardır. Toprakla ilgileniyorsanız bu dönemde meyve sebze ekmeye yönelebilirsiniz. Yeni adımların ilerleyen süreçlerde verimleri alınacaktır. Kilo problemleri olanlar rejim için Yeniay ve Büyüyen Ay fazını seçmemelidir. 14 gün boyunca etkisi pek fazla olmayacağından, hevesiniz kırılabilir.

Hilal Ay Fazı

Hilal Ay fazında Ay, Kova ve Balık karışımı özelliklerinin baskın olduğunu gösterir. Hilal Ay fazı, yaşanılanlar olumsuz olsa bile mücadele gücü verir. Bu evredeyken algınız açıldığı gibi en doğru bilgi için araştırmaya yönlenirsiniz. Ancak Hilal fazı hangi burçta ve evde ise o burcun özellikleri baskın olacaktır.

Büyüyen Ay Fazı

Anahtar kelimeler; organize, adapte olma ve plan yapma vakti, düzeltme, analiz etme, inceleme.

Büyüyen Ay fazı, Yeniay gerçekleştikten bir hafta sonra yarım daire biçiminde karşımıza çıkar. Büyüyen Ay fazı olarak nitelendirebilmek için Ay’ın görünüşünde sol tarafının karanlık olması gerekir. Yeniay soldan sağa doğru büyür. Ay’ın dünyaya olan kısmının yavaş yavaş aydınlanması ile başlar. Bu şekilde bizim üzerimizdeki etkisi de şekillenir. Ay’ın büyüme evresi 14 gün sürdükten sonra Dolunay gerçekleşir. Güneşe göre uzaklığı 90 derecedir.

Büyüyen Ay fazı iki safhaya bölünür. Birinci bölüm Yeniay ile ilk dördün arasında, ikinci bölüm ise ilk dördün ile Dolunay arasındadır. 14-15 gün sürmektedir. 

İlk dördün olduğunda Ay dünyaya yaklaşırken, aynı zamanda yörüngesinde dünyaya en yakın konumdadır. İlk dördünün etkilerini gerginlik, stres olarak üzerimizde hissedebiliriz. Dolunay’ın etkisi kadar yoğun olmasa da yakın etkiler yaratmaktadır. 

Ay, ilkdördün Ay fazındayken Koç burcunun özelliklerini taşıdığı için cesaret ve girişimlerde enerji verecektir. Harekete geçme isteği barındıracaktır. Amaçlarımıza ulaşmak için daha kararlı olduğumuz bu günlerde, çaba göstermekten çekinmeyiz. 

Büyüyen Ay, enerjinin toplanması ve geliştirilmesi fazıdır. Olumlu etkilerin daha hakim olduğu söylenebilir. 

Bugünlerde doğa ve bitkiler açısından büyüme dönemidir. Büyüme hızlanır. Büyüyen ay döneminde bitkilerin gövdesinden dallarına doğru özsuyu yükselir. Aynı zamanda şifalı bitkilerin etkisi de artar. Mevcut yaralarımızın bugünlerde iyileşmesi yavaşlar. 

Parlayan Ay Fazı

Parlayan Ay fazında Ay; Boğa burcu ve İkizler burcunun özelliklerini yansıtacaktır. Bu fazda Ay ışığını arttırır fakat henüz Dolunay evresine erişememiştir. Fikir alışverişleri, planlarda somut adımlar ve yaratıcılığın artabileceğini işaret eder. Risk alınmaya yatkın olunur. Kişisel gelişime yönelik çalışmalar, kendini analiz etmek ve değerlendirmek işe yarayacak, başarıya ulaşmak için farklı teknikler geliştirilebilecektir. 

Dolunay

Anahtar kelimeler; tamamlanma, aydınlanma, mükemmeliyetçilik.

Dolunay evresinde Ay, 28 günlük turunun yarısını tamamlar, yuvarlak ve parlak bir görüntü halini alır. Yeniay’dan yaklaşık 14 gün sonra Dolunay gerçekleşir.  Dolunay gerçekleştiği esnada Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.  Tek bir hat üzerinde kesişirler ise Ay tutulması meydana gelir.  Burçlarda ise Ay, Güneş’in içinde bulunduğu burcun tam karşısında yerini almasıdır. 

Dolunay fazında Ay, Yengeç burcunun özelliklerini taşıdığı için sonlanmaların gelmesi gibi sonuç alınabileceğini de gösterir. Geçmişte ekilenlerin, toplanabileceğini belirtir. Tabii en önemlisi Dolunay’ın hangi burçta ve evde gerçekleştiğidir; bitişler ve sonuçlar buna göre şekillenir.

Dolunay evresinde ayın dünyadaki tüm canlılar üzerindeki etkisinin en kuvvetli olduğu dönemdir. Yıkıcı tarafının yanında yapıcı tarafı da vardır. Bu evrede güçlü dual enerji ortaya çıkar.

Dolunay’ın etkileri ile o günlerde karışıklığın hâkim olduğunu görebiliriz. Bu dönemde kolay sinirlenebiliriz. Hassas olunabileceği gibi hissiyatlar güçlenecektir. Risk almaya her zamandan daha fazla yakın olunur. Dolunay’ın etkisi ile verilen anlık kararlar sonrasında memnuniyetsizlik yaratabilir. 

Doğada hasat zamanı olarak görülebilir. Örneğin köklerini kullanacağınız bitkilerin topraktan bu dönemde çıkarılması yararlıdır. Bu dönemde açık yaralar daha fazla kanar. Baş ağrıları şiddetlenebilir.


Solan Ay Fazı

Solan Ay fazında iken Ay; Aslan ve Başak burcunun özelliklerini vurgular. Dolunayda aydınlanmaya ulaşılırken, solan ay fazındaysa yayılır. Bitişlerden sonra yeni bir evre, yani olgunlaşma dönemi başlamış olur.  Hangi burçta ve evde olduğuna göre etkileri değişecektir.

Küçülen Ay Fazı

Anahtar kelimeler; farkındalık, bilinç aşılama, ortak hareketlerde yer alma. 

Güneş ve Ay arasındaki açı 225 dereceye ulaştığı zaman Ay artık küçülmeye başlar ve küçülen Ay fazına geçmiş oluruz. Ay ve arasındaki açı 270 dereceye ulaşana kadar küçülen Ay fazı devam eder.

Küçülen Ay fazında sağ tarafı karanlık bir daire ile temsil edilir. Günler ve geceler eşittir, aynı sonbahar ekinoksunda olduğu gibi… Ve ışığı giderek karanlığa dönüşür. Ay’ın ışığını kaybetmeye başlamasıyla üzerimizdeki etkileri değişir.  Ay’ın küçülme dönemi yaklaşık 14 gün sürer ve bir turunu tamamlamış olur.

Son dördün Ay fazı Terazi burcunun özelliklerini vurgular. Yeni başlanan olaylarda bir yavaşlama söz konusudur. Son dördün Ay fazı, hangi burçta ve evde gerçekleştiğine göre onun özelliklerindeki duyguları ve yapılması gerekenleri söyler.

Bu dönemde, yeteneklerimizi dışarıya vururuz. Çevreyle olan paylaşımlarımız arttırma ihtiyacı içerisine gireriz. Eğitim alanında bu evrede yoğunlaşabiliriz.

Haritasında Küçülen Ay fazına sahip kişileri araştırmaya yatkın olurlar. Düşüncelerini, tespitlerini, tecrübelerini birçok kişiye yayma isteği içerisinde alabilir. Çevresiyle etkileşimli sosyal kişilerdir. Ama aynı zamanda bu faz bilinçteki krizler zamanı olarak da kendini gösterir. Bu Ay fazında doğanlar, genel geçer kurallar ile kendi kabul ettikleri arasında kalabilir, iç dünyalarında uyumsuzluklar yaşayabilirler.

Bitkilerin enerjileri köklerine doğru harekete geçtiği için kökleri kullanılan bitkilerin bu dönemde ekilmesi sonuç verecektir. Bedendeki tedaviler çabuk yanıt verecektir. Yaralar daha kısa zamanda iyileşir.


BALZAMİK AY FAZI

Gökyüzünde ışık parçası halinde görülen Balzamik Ay fazı, hilal şeklindeki ayın giderek küçülmesidir. Balzamik Ay fazında Akrep ve Yay karışımı özellikler baskın halde olur. Bu faz sonlanmasını, tamamlanmasını istediğiniz işler için uygun bir dönem olduğunu belirtir. Çünkü Ay küçülüp kaybolmaya başladığı için hayatımızdan çıkarmak istediklerimiz için uygun olacaktır. Alışkanlıklardan vazgeçmek için harekete geçilebilir. Balzamik Ay fazı hangi burçta ve evde ise o burcun özelliklerindeki duyguları ortaya çıkarır.

 

Tarih

Saat

Tarih

Saat

05 ŞUBAT

16:18

05 ŞUBAT

21:02

07 ŞUBAT

17:41

08 OCAK  

00:44

20 ŞUBAT

16:16

20 ŞUBAT

21:41

22 ŞUBAT

06:06

23 ŞUBAT

08:37

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa görüntülenme : 39785
74%
13%
4%
3%
2%
2%


YORUM YAP

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış ilk yorumu sen yap!

Popüler kelimeler

şubat, ay, boşluk, 2020, yeniay, hilal, dolunay,

Tüm Sayılar


Zeynep Turan

Hakkında
Zeynep Turan

Astroloji bir yol haritasıdır.
Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?
Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor...
Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor. 

Zeynep Turan'a Sor

Ayrıntılı Yorum

Videolar
Terazi Burcunda Yeniay ve Burçlara Etkileri
Terazi Burcunda Yeniay ve Burçlara Etkileri

Burçlara Göre Sevgililer Günü Hediyeleri
Burçlara Göre Sevgililer Günü Hediyeleri

En Çok Okunanlar
20 MART 2021 İLKBAHAR EKİNOKSU
20 MART 2021 İLKBAHAR EKİNOKSU

2021 MERKÜR BALIK BURCUNDA
2021 MERKÜR BALIK BURCUNDA